SATIŞ SÖZLEŞMESİ


TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

  GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda ödeme yaptığınız takdirde, bu sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Danışanlar, satın aldıkları Hizmetle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Varsa ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan danışmanlık hizmetinin imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır.
 5. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 6. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürün ve hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.
 7. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 8. Danışmanlık hizmeti için ödeme yapıldıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve danışmanlık bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmeti 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
 9. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 10. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve danışmanlık hizmeti verilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, hizmetin iptalini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı danışmanlık hizmetini iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 7 güne kadar olan iptal ve değişiklerde %50 kesinti yapılarak işlem yapılır. 7 Günden sonra iade ve değişiklik yapılmaz.
 11. CAYMA HAKKI:

 12. Danışmanlık hizmetlerinde, hizmetin ilk gününden 14 gün öncesine kadar yapılan iade işlemleri cezasız olarak, sadece banka komisyonları uygulanarak tamamen Alıcı’ya geri ödenir. 7 güne kadar olan iptal ve değişiklerde %50 kesinti yapılarak işlem yapılır. 7 Günden sonra iade ve değişiklik yapılmaz.
 13. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 14. Çerezler
 15. ŞİRKET

  ADI/UNVANI: DANIŞMAN PSİKOLOJİK HİZMETLER MERKEZİ – Uzman Psikolog Alanur ÖZALP

  ADRES: İnebolu Sokak Engin Apt No:19 Kat:4 D:6 Kabataş – Beyoğlu - İSTANBUL

  EPOSTA: dphmpsikoloji@gmail.com

  FAKS: 0212 292 09 50

  CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 16. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 17. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 18. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 19. CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 20. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 21. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 22. İADE KOŞULLARI:

 23. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren, iade süre koşullarına uyması durumnda, en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 24. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 25. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 26. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 27. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, eğitimler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 28. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 29. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
 30. ÖDEME VE TESLİMAT

 31. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Finansbank bankası TR78 0011 1000 0000 0076 353333 hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
 32. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.