2
1

2
1


2
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2
GENÇLİK PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2

BEYOĞLU BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MUTLU AİLELER MUTLU ÇOCUKLAR SEMİNERLERİMİZİ TAMAMLADIK.
1

2
1

ERKEK CİNSELLİĞİ


EREKSİYON İŞLEVİ ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME FORMU

Bu form 1997 yılında Raymond Rosen ve arkadaşları tarafından Urology dergisinde yayınlanmış olan International Index of Erectile Function (IIEF) formunun Türkçe versiyonudur. Soruların hassasiyeti ve güvenilirliliği aynı makalede değerlendirilmiştir.

Bu anket formu, erkek hastalarda cinsel işlev bozuklukları ile ilgili 5 konuyu sorgulamaktadır. Hastanın cinsel fonksiyon için yeterli bir erkesiyona erişme ve sürdürme yeteneğini, tatmin derecesini ve belirli bir tedavinin güvenilirliğini yeterli şekilde yansıtmaktadır.

Buradaki 6 sorudan oluşan erektil fonksiyon alanının (1,2,3,4,5 ve 15. sorular) ED'nin ağırlığını hafif, orta ya da ağır olarak sınıflandırmada güvenilir bir ölçüt olduğu gösterilmiştir. Bu sorulara verilen yanıtlar puanlanarak ("hiç ya da hemen hemen hiç": 1 puan, "nadiren": 2 puan, "bazen": 3 puan, "çoğunlukla": 4 puan ve "her zaman": 5 puan olacak şekilde), toplamları alınır ve aşağıdaki tabloya göre deüerlendirme yapılır. Total erektil fonksiyon puanları ve buna bağlı ED ağırlık sınıflandırmaları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo: Ereksiyon işlevi uluslararası değerlendirme formu kullanarak erektil disfonksiyonun sınıflandırması.

Erektil fonksiyon alanı skoru ED sınıflaması

6-10 Ağır

11-16 Orta

17-25 Hafif

26-30 Erektil disfonksiyon yok

EREKSİYON İŞLEVİ ULUSLARARASI SORU FORMU

Aşağıdaki sorular, ereksiyon (sertleşme) sorununuzun cinsel hayatınıza son 4 hafta içindeki etkilerini sorgulamaktadır. Sorulara, durumunuzu en net açıklayan şekilde cevap vermeniz, size yardım şansımızı artıracaktır. Her soruyu şıklardan birinin yanındaki kutuyu işaretleyerek cevaplayın. Hangi cevabı seçeceğiniz konusunda kararsız kalırsanız, size en uygun gelen cevabı işaretleyin. Bu ankete verilen cevaplar yalnızca doktorunuz tarafından değerlendirilecektir.

Bu sorularda yer alan bazı terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır:

Cinsel ilişki: Eşin haznasine giriş (duhul)

Cinsel faaliyet: Cinsel ilişki, sevişme ve kendi kendini tatmin dahil olmak üzere tüm cinsel faaliyetler

Boşalma: Meninin boşalması ya da boşalma hissi

Cinsel uyarılma: Sevişme, açık saçık resimlere ve filmlere bakma ve benzeri durumlar

1. Son 4 hafta içindeki cinsel faaliyetleriniz sırasında peniste sertleşme ne sıklıkta oldu?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz

# Cinsel faaliyet olmadı

5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

2. Son 4 hafta içindeki cinsel uyarılmayla oluşan sertleşmelerin ne kadarlık bir kısmı cinsel ilişkiyi sağlayacak düzeydeydi?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel uyarılma olmadı

5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

3,4 ve 5. sorular cinsel ilişki esnasındaki sertleşmeyle ilgilidir.

3. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişki girişimlerinde haznaya giriş (duhul) ne sıklıkla mümkün oldu?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım

5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

4. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkiler sırasındaki sertliği ne sıklıkla devam ettirebildiniz?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım

5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

5. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkileri tamamlamak için sertleşmeyi sürdürmekte ne kadar zorlandınız?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım

5 Aşırı zorlandım

4 Çok zorlandım

3 Zorlandım

2 Biraz zorlandım

1 Hiç zorlanmadım

6. Son 4 hafta içinde kaç kez cinsel ilişki girişiminde bulundunuz?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Hiç girişimde bulunmadım

5 1-2

4 3-4

3 5-6

2 7-10

1 10'dan fazla

7. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişki girişimlerinizde ne sıklıkla memnun oldunuz?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım

5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

8. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkilerden ne kadar zevk aldınız?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel ilişki olmadı

5 Son derece zevk aldım

4 Çok zevk aldım

3 Az derecede zevk aldım

2 Pek zevk almadım

1 Hiç zevk almadım

9. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında ne sıklıkla boşaldınız?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel uyarılma veya cinsel ilişki olmadı

5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

10. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında ne sıklıkla orgazm (doyum) hissi yaşadınız?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

# Cinsel uyarılma veya cinsel ilişki olmadı

5 Hemen hemen hepsinde (her zaman)

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

11. ve 12. sorular cinsel istekle ilgilidir. Cinsel istek, herhangi bir cinsel uyarılma karşısında veya bu olmaksızın cinsel ilişki veya elle doyum isteği uyanmasıdır.

11. Son 4 hafta içinde ne sıklıkla cinsel istek duydunuz?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

5 Her zaman

4 Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)

3 Bazen (yaklaşık yarısında)

2 Nadiren (yarısından çok daha azında)

1 Hiç ya da hemen hemen hiç

12. Son 4 hafta içinde cinsel isteğinizin düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

5 Çok fazla

4 Fazla

3 Orta

2 Orta

1 Az

# Çok az veya hiç yok

13. Son 4 hafta içindeki cinsel hayatınız genel olarak ne kadar tatminkardı?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

5 Çok tatminkardı

4 Orta derecede tatminkardı

3 Ne tatminkardı, ne de değildi

2 Pek tatminkar değildi

1 Hiç tatminkar değildi

14. Son 4 hafta içinde eşinizle cinsel ilişkiniz ne kadar tatminkardı?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

5 Çok tatminkardı

4 Orta derecede tatminkardı

3 Ne tatminkardı, ne de değildi

2 Pek tatminkar değildi

1 Hiç tatminkar değildi

15. Son 4 hafta içinde sertleşmeyi sağlama ve devam ettirme konusunda kendinize güveninizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yalnız bir kutuyu işaretleyiniz.

5 Tam

4 Tama yakın

3 Orta derecede

2 Az

1 Çok az

Kaynak: Pfizer Erektil Disfonksiyon Tanı Seti

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) Nedir ve Ne Kadar Sık Görülür?

Erkekte gerçek cinsel güçsüzlük penisin sertleşmemesi, yarım sertleşmesi, erken boşalma, hiç boşalmama gibi belirtilerle görülür. Öncelikle cinsel güçsüzlük korkusu ile gerçek güçsüzlüğün ayırt edilmesi gerekmektedir. Gerçek güçsüzlük genellikle uygun eş, uygun zaman ve uygun yer olduğu halde ortaya çıkan bir işlev bozukluğudur. Genellikle devam eden bir süreçtir. Tedavi yöntemlerine direnç gösterir. Zaman zaman ağır ruhsal zorluklar, bunaltılar ve çökkünlüklerde gelip geçici olarak istek ve güç azalması ortaya çıkabilir. Buna ikincil güçsüzlük denebilir ki ruhsal durum düzelince, bu da düzelir.

Gerçek cinsel güçsüzlükte ise nedenler; cinsel kimliğin oluşumundaki sapmalardan, İğdişlik korkularından, Oedipal saplanmalardan, Ensest korkulardan kaynaklanabilir. Bilinçdışı suçluluk duyguları yanında hastalıklar, gelişim kusurları, seyrek de olsa hormon yetersizliği, toksik etkenler, kronik alkolizm, ilaç bağımlılığı gibi etkenler de etkili olur.

Cinsel güçsüzlüklerin %80-85 'i psikojenik, %15-20'si organik nedenli kabul edilir. Organik nedenli cinsel güçsüzlüğün en güvenilir tanısı, uyku laboratuarında REM uykusu dönemlerinde penis sertleşmesinin olmaması ile konur. Klinik olarak, uykuda ve mastürbasyon sırasında penis sertleşiyorsa eğer organik bozukluk düşünülmez.

Cinsel güçsüzlük genellikle uzun süren ruhsal bir sorundur. İlaçlarla ve hormonlarla tedaviye dirençlidir. Buna karşın ülkemizde çoğu hekim sorunun ruhsal yönü üzerinde durmaz ve ilaçlarla, hormonlarla tedavi etmeye çalışır. Hasta da çaresizlik içinde hekim hekim dolaşır ve giderek yardım edilemez bir duruma girer. Sorunun başında, öncelikle ruhsal sorunların çözümlenmeye çalışılması, hastanın bütün dikkat ve ilgisini cinsel yaşamdaki durumundan ayırıp, başka doyum ve güven kaynaklarına(örneğin, iş, uğraşı, çeşitli toplumsal ilgiler) yöneltmek; bunaltısını azaltmaya çalışmak yararlı olabilir. Son yıllarda bu tür uzun süren hastalarda davranışçı yöntemler başarılı olmaktadır.

Erektil disfonksiyon olarak da bilinen sertleşme sorunu, yeterli düzeyde cinsel performans için gerekli sertleşmeyi sağlayamama ve/veya sürdürememe durumudur. Sertleşme sorunu çok sık görülen tıbbi bir durumdur. Türkiye'de 40 yaşın üzerindeki her 3 erkekten ikisi sertleşmeyi sağlama ya da sürdürmede bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu erkeklerin %80'inden fazlasında tam bir işlev kaybı değil, hafif ya da orta derecede sertleşme bulunduğu saptanmıştır.

Erkeklerde cinsel sağlığın genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Sertleşme sorunu bulunan hastaların yalnızca küçük bir bölümüne tanı konmaktadır, bu da sertleşme sorunu yaşayanların çoğunun soruna sessizce katlanmakta olduğu anlamına gelmektedir.

Sertleşme Sorunlarının Nedenleri

Sertleşme sorunları yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Sertleşme sorunlarının yaşlı erkelerde daha sık görülmesinin nedeni, yüksek kan basıncı gibi yaşa bağlı hastalıklardır. Son 25 yılda sertleşme sorunlarının tıbbi bir durumdan kaynaklandığı açıklığa kavuşmuştur.

Sertleşme sorununa yol açabilecek nedenlerden bazıları şunlardır: Yaşam biçimiyle ilgili faktörler (örneğin, sigara, alkol, stres, şişmanlık), sık görülen tıbbi durumlar (örneğin, şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, damar serliği, depresyon) ve bazı ilaçlar (örneğin, idrar sökücüler, tansiyon ilaçları, şeker hastalığı ilaçları, depresyon ilaçları).

Sertleşme Sorunun Yaşam Üzerindeki Etkileri

  Erkekler sertleşme sorunu nedeniyle hayal kırıklığı, korku, kızgınlık, boyun eğme ve kaçınma duygularıyla mücadele ederken, eşleri de aynı derecede yıkıcı duygular hissedebilmekte ve kendilerini reddedilmiş, çekici olmayan ve hatta sevilmeyen biri olarak görebilmektedirler. Sonuç olarak tüm ilişki stres altına girebilir. Ayrıca, sertleşme sorunu kişisel, mesleki, aile içi ve genel sağlıkla ilgili sorunlara da yol açabilir.

Sertleşme Sorunun Tedavisi

Sorunu kendi başına çözmeye çalışmak veya kendine baskı yapmak sertleşme sorununu ortadan kaldırmamaktadır. Sertleşme sorunu tıbbi bir durum olduğundan, en iyi yanıt doktorunuz tarafından önerilen tıbbi tedavilerle elde edilmektedir.

Hemen hemen tüm sertleşme sorunları tedavi edilebilir. Sizin için en uygun seçeneğin belirlenmesi önemlidir. Sertleşme sorununun, ağızdan alınan ilaçlar, vakum tedavisi, penise enjeksiyonlar, penis protezleri, psikoterapi gibi çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

 
 
Temmuz 2024
  Pzt     Sal     Çrş     Prş     Cum     Cts     Pzr  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ SORUNLARI

İŞ YAŞAMI PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
CİNSELLİK
 
 

Sitedeki tüm yazılar Uzman Psikolog Alanur Özalp'e aittir. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.