2
1

2
1


2
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2
GENÇLİK PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2

BEYOĞLU BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MUTLU AİLELER MUTLU ÇOCUKLAR SEMİNERLERİMİZİ TAMAMLADIK.
1

2
1

 

ÇOCUK VE GENÇLERDE DİKKAT BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ

 1. Dikkatsizce hatalar yapar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 2. Dikkatini sürdürmede zorluk çeker.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 3. Aklı başka yerde gibidir.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 4. Başladığı işi bitiremez.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 5. Dağınık ve düzensizdir.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 6. Uzun dikkat isteyen işleri sevmez.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 7. Sık eşya kaybeder.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 8. Dikkati kolayca dağılır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 9. Günlük etkinliklerde unutkandır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 10. Sürekli kıpır kıpırdır, oturduğu yerde kıpırdanır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 11. Yerinde oturamaz, sürekli ayaktadır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 12. Düz duvara tırmanırcasına hareketlidir.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 13. Sakince oynamaz
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 14. Sanki motor takılmış gibi hareket halindedir.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 15. Çok konuşur.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 16. Sorulan soru tamamlanmadan cevap verir.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 17. Sırasını beklemede güçlük çeker.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 18. Söz keser, herşeye karışır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 19. Kontrolünü kolay kaybeder.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 20. Erişkinlerle tartışır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 21. Kurallara ve isteklere karşı çıkar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 22. Başkalarını istiyerek rahatsız eder.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 23. Kolayca başkalarını suçlar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 24. Alıngandır, kolayca kızar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 25. Kızgındır, çabuk küser.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 26. Kincidir, intikam almak ister.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 27. Kabadayılık eder.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 28. Kavga-dövüş başlatır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 29. Başkalarına taş, sopa vb. ile vurucu-kırıcıdır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 30. İnsanlara fiziksel olarak acımasız davranır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 31. Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 32. Açıktan hırsızlık yapar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 33. Başka birini cinsel eylem için zorlar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 34. İsteyerek yangın çıkarır.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 35. Eşyalara istiyerek zarar verir.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 36. Başkasının evine, arabasına zorla girer.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 37. Bilerek yalan söyler.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 38. Gizlice hırsızlık yapar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 39. 13 yaş öncesinden beri yasağa rağmen evden kaçar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 40. Sebepsiz evden kaçar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3
 41. 13 yaşından öncesinden beri okuldan kaçar.
  Yok 0
  Bazen 1
  Sık 2
  Çok sık 3

NOT: Toplam puan 20 ve üzeri ise bir psikiyatri merkezine başvurmalısınız.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluğudur. İlköğretim çağındaki çocukların %3-5'inde görülür. Yani her 20-30 çocuktan birinde bu sorun vardır. Konuyla ilgili sorunlarımızı İMGE Ruh Sağlığı ve Danışma Merkezi'nde uzman dr. Özlem ERMAN yanıtladı.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir?
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri ertelememe(impulsivite) ve dikkat sorunları ile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur. Bu sorunun 3 temel belirtisi vardır:

 • Dikkat eksikliği,
 • Aşırı hareketlilik,
 • Dürtüsellik (impulsivite

   Bir kişide dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun varlığından söz edebilmek için bu belirtilerin 7 yaştan önce başlamış olması, birden fazla ortamda görülüyor olması, sürekli olması ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olması gerekir.

  • 7 yaştan önce başlamış olmalı
  • Kalıcı ve sürekli olmalı (en az 6 aydır)
  • Birden fazla ortamda görülmeli(hem ev hem okul)

Dikkat Eksikliği
Dikkat eksikliği, dikkat süresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Bu sorunu taşıyan kişiler belirli bir noktaya odaklanmakta güçlük çekerler ya da dikkatleri kolayca dağılır, dağınık ve unutkandırlar, sık sık eşya kaybederler.

Dikkat eksikliğinde sorun dikkat edememek değil, belirli bir noktaya odaklanmamasıdır. Bu tür bireyler aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat ederler ve bu nedenle belirli bir işle uğraşırken başka bir uyaran kalaylıkla dikkatin dağılmasına neden olur. O anda uğraştıkları işi bırakıp bir başka işe yönelebilirler.

Dikkat süresi yoğunluğu her yaşta farklıdır. 5-6 yaşlarındaki bir çocuk için normal kabul edilebilecek dikkat süresi 12 yaşındaki bir çocuk için kısadır. Bu nedenle her bireyin kendi yaş dilimi içinde değerlendirilmelidir.

Uyarana ve çevreye ait bazı faktörle, dikkat süresi ve yoğunluğunu etkiler. Ödev başında 10 dk'dan fazla oturamayan bir çocuk bilgisayar başında saatlerce oyun oynayabilir ya da sevdiği bir tv programını izleyebilir, bu onda dikkat eksikliği olmadığını göstermez.dikkat eksikliği olan bir birey için dikkatin bir noktaya odaklanması ve sürdürülmesi kalabalık, gürültülü ortamlarda daha da zor olur. Bununla birlikte bire bir ilişkilerde, sakin ortamlarda ve ilgisini çeken bir konuda daha uzun süre odaklanabilir.

Aşırı Hareketlilik
Aşırı hareketlilik (hiperaktivite) bireyin yaşından ve gelişim düzeyinden beklenmeyecek düzeyde hareketli olmasıdır. Aşırı hareketli olan kişiler uzun süre yerinde oturamazlar; otururken elleri ayakları kıpır kıpırdır, çoğu zaman hareket halindedirler, çok konuşurlar.
Dürtüsellik (impulsivite)
Dürtüsellik genel olarak bireyin kendini kontrol edebilmesinde sorun olmasıdır. Bu tür bireyler yapacakları şeyin sonucunu düşünmezler, akıllarına geleni hemen yaparlar ya da hemen söylerler. Acelecilik, istekleri erteleyememe, söz kesme, sıra bekleyememe gibi özellikleri olan kişilerde bu sorunun olduğu düşünülür.

Bu tanıyı alan kişilerde bu belirtilerin tümünün olması gerekir mi?
Gerekmez. Bir kişide sadece dikkat sorunları ya da sadece aşırı hareketlilik-dürtüsellik belirtileri görülebilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun 3 farklı tipi vardır. Kişide olan belirtilerin türüne göre bu tiplerde hangisine girdiğine karar verilir.

 • DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNDE OLAN TİP
Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ya yoktur ya da tanı alacak kadar şiddetli değildir.
 • AŞIRI HAREKETLİLİK ÖNDE OLAN TİP
Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirgin olarak vardır, dikkat eksikliği belirtileri vardır, ancak tanı alacak kadar şiddetli değildir.
 • BİRLEŞMİŞ TİP
Hem dikkat eksikliği hem de aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri tanı alacak kadar şiddetlidir.
Not: En sık olarak görülen tip birleşik tiptir.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda başka ne gibi belirtiler görülebilir?

DEBH'nda temel belirtiler içinde yer almayan, ama bu bozukluğun tanısını almış olan bireylerin çoğunda siklıkla görülen bazı belirtiler vardır. Bunlar DEBH'na eşlik eden bozukluklar oarak tanımlanır. Tanı için bu belirtilerin görülmesi şart değildir, ancak bunların var olması tanıyı destekler.
Eşlik eden belirtiler şu başlıklar altında toplanabilir.
 • Dağınıklık, düzensizlik
 • Saldırgan davranışlar
 • Sosyal ilişkilerde sorunlar
 • Düşük benlik kaygısı
 • Dalgınlık, hayal kurma
 • Sakarlık, koordinasyon güçlükleri
 • Tutarsızlık
 • Bellek sorunları

Dağınıklık
Dikkat eksikliği olan bireylerde dağınıklık en sık görülen belirtilerden biridir. Aile ve öğretmenler dağınıklığı şu cümlelerle ifade ederler:

 • "Odası darmadağınık"
 • "Sürekli bir şeylerini kaybeder"
 • "Üstü başı dağınıktır"
 • "Bir kalem çıkarır, kağıt ararken kalemi kaybeder,yeni bir kalem arar, bir tür başlayamaz"
 • "Defterleri çok düzensiz"
 • "Sırasının üstü karmakarışık"

Dalgınlık:

 • "Kendisi sınıfta ama aklı nerde bilmiyorum"
 • "Derste neredeyse uyuyacakmış gibi oluyor"
 • "Atari oynadığı zamanlar dışında sanki yarı uykuda gibi"
 • "Bazen saatlerce ödev başında hiç bir şey yapmadan duruyor"

Tutarsızlık:

 • "Bir anı bir anına uymuyor"
 • "Çok keyifli iken birden öfkeleniyor"
 • "Başarısı çok değişken, aynı dersin sınavlarında bile bir iyi bir kötü not alıyor"
 • "Bir gün ödevlerini tam getirir bir gün hiç birini yapmadan gelebilir"
 • "Ondan ne bekleyeceğimi bilemiyorum"
 • "Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor"

Koordinasyon Sorunları:
DEBH olan bireylerin bazılarında koordinasyon ;(denge) sorunları olabilir.

 • "Çok sakar"
 • "Yürürken kapılara eşyalara çarpar"
 • "Koşarken ayakları birbirine dolanıyor"
 • "Yemek yerken o kadar döküp saçıyor ki birlikte yemek yiyemez olduk"
 • "O kadar çok düşer ve yaralanır ki üzerinde yara izi olmayan yer kalmadı"
 • Ayakkabı, kravat bağlamayı öğrenemiyor"

Bellek  Sorunları:
Dikkat eksikliği bellek bozukluğuna neden olmaz,ancak aile ve öğretmenler sıkılıkla dikkat eksikliği olan çocuğun unutkanlığından yakınırlar. Burada asıl sorun söylenen şeyi,n o sırada dikkat alanına girmediği için öğrenilmemesi. Dikkat eksikliği olan bir birey, o anda kendisine söylenene ya da çalıştığı şeye dikkatini verebildiyse öğrenebilir ve daha sonra unutmaz. Hatta ilgi alanına giren konulardaki şeyleri daha iyi öğrenebilir. Bir anne bu sorunu şöyle tanımlamıştır:

"Belleği iyi mi kötü mü anlayamadık, bazı şeyleri çok iyi hatırlıyor, ama bir dakika önce söyleneni hatırlamıyor." Bu sorun özellikle çocuklardan bir şey yapmaları istendiğinde yaşanır ve şöyle tarif edilir. "Bir şey yapmasını söylüyorum, başka bir şey yapıyor" , "mutfağa gittiğinde ne alacağını unutmuş oluyor" , "okula getirmesini istediğim şeyleri mutlaka yazılı olarak vermem gerekiyor" , "akşam öğrettiklerimi sabah unutuyor" , "eşyalarını nereye koyduğunu hatırlamıyor, mutfaktan oyuncak topluyoruz".

Sosyal İlişki Sorunları:
DEBH olan çocukların önemli bir bölümünde sosyal ilişkilerde sorunlar yaşanır. Bu sorunlar çocuğun çevreyle ilişkilerini bozacak düzeyde olabilir.

 • "Arkadaş ile ilişki çok dengesiz"
 • Arkadaş partilerine çağrılmıyor"
 • "Grup etkinliklerine kimse onu katmak istemiyor"
 • "Sınıfta kimse onun yanında oturmak istemiyor"
 • "Kurallı oyunlarda sorun çıkartıyor"
 • "Yaşına uygun davranışlar göstermiyor"
 • "Nerde nasıl davranacağını bilmiyor"
Saldırgan Davranışlar:
Saldırganlık DEBH 'nun temel belirtilerinden biri değildir. Bununla birlikte bu kişiler akıllarına geleni, sonucunu düşünmeden yaptıklarından zaman zaman
çevrelerine zarar verici davranışlarda bulunabilirler, ancak olaydan hemen sonra pişman olurlar.
 • "Sinirlendiğinde gözü bir şey görmez, çevresine zarar verebilir "
 • "O kadar çok disiplin cezası aldı ki, bundan hoşlandığını düşünmeye başladım"
 • "Sık sık arkadaşları ile kavga dövüş ediyor"
 • "Eşyalara zarar veriyor"
 • "Her fırsatta kardeşine vuruyor"
Düşük Benlik Saygısı:
Yukarıdaki belirtilerin çoğu nedeniyle sürekli olarak çevrelerinden olumsuz bir benlik imajı geliştirir, kendine güveni azalır kendini beğenmez ya da kendini kötü biri olarak kabul eder. Aileler bunu şu cümlelerle ifade ederler:
 • "Kendine güvenmiyor"
 • "Kendinden küçüklerle oynamayı tercih ediyor"
 • "Kimsenin onunla arkadaş olmak istemediğini düşünüyor"
 • "Başarısız olduğunda hemen vazgeçiyor, uğraşmıyor"
 • "Kötü çocuk odlunu söylüyor"
"Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" toplumda sık görülen bir sorun mudur?
Bu sorun çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluğudur. İlköğretim çağındaki çocukların %3-5 'inde görülür. Yani her 20-30 çocuktan birinde bu sorun vardır.
 • İlkokul çağındaki çocukların %3-5 'inde, yani her 20-30 çocuktan birinde görülüyor.
 • Erkelerde kızlara göre 3-4 kat daha fazla görülür.
 • Çocuklarında DEBH bozukluğu olanların %80'i ergenlikte, %30-65'i erişkinlikte de belirtirli taşırlar.
 • Erişkinler arasında %1-2 sıklıkta görüldüğü bildiriliyor.
"Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" nun nedenleri nelerdir?
Nedeni kesin olarak bilinmiyor. Sorunlu olduğu düşünülen bazı etkenler var:
 • Katılım, genetik nedenler
 • Çevresel etkenler
Kalıtım:
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu kalıtsal bir bozukluktur, yani anne yada babadan çocuğa geçen bazı genlerle taşınır. Bugün için belirlenmiş tek bir gen yoktur,birden fazla genin bu soruna yol açtığı düşünülmektedir. Bu tanıyı alan çocukların anne babalarında benzer belirtiler olma olasılığı 2-8 kat fazladır. Kardeşlerde ise aynı tanıyı alma riski normal çocukların kardeşlerine göre 2-3 kat fazladır. Tek yumurta ikizlerinde ise ikizlerden biri bu tanıyı alıyorsa, diğeri de %80-90 ihtimalle bu tanıyı alacaktır.

Çevresel Nedenler:
Çevresel nedenler direkt olarak DEBH 'a neden olamaz. Sadece genetik olarak yatkınlığı olan bireylerde hastalığı ortaya çıkma riski arttırılır.
 • Doğum öncesi (gebelikte hastalanma, alkol, sigara, ilaç kullanımı)
 • Doğum sırasında (erken doğum, doğum komplikasyonları )
 • Doğum sonrası (bazı hastalıklar, kurşun gibi maddelere maruz kalma vb.)

Sonuç olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu anne ya da babadan alınan genlerin çeşitli çevresel etmenlerle etkileşimi sonucunda beyin yapı ve işlevlerinde meydana gelen bazı farklılıklar nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle beyindeki dikkat ve davranış kontrolünde sorumlu olan bölgeler yeterince etkin çalışamaz. Yapılan araştırmalarda bu bölgelerin yeterince kanlanmadığı ve glikoz tüketiminin yetersiz olduğu bulunmuştur.

"Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" nun zeka ile ilgisi var mıdır?
Bu sorunun zeka ile ilgisi yoktur. Toplumda yaygın olarak çok zeki olan çocukların hiperaktif olduklarına inanılmaktadır. Oysa bu doğru değildir. Hiperaktif çocukların çoğu normal zekaya sahiptirler. Ayrıca zeka sorunu olan ve aynı zamanda hiperaktivitesi olan çocuklar da vardır.

''Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu''kişinin yaşamını nasıl etkiler''?
Bu sorunu taşıyan çocuklar okulda dersi yeterince dikkatli dinleyemezler; sınavlarda dikkatsizce hatalar nedeniyle bildiklerini de yanlış yapabilirler; evde ders çalışmaları dikkatin kolayca dağılması nedeniyle verimli olmaz. Sonuç olarak normal bir gelişim düzeyi ve zekâya sahip olmalarına karşın okul başarıları kapasitelerine oranla düşük olur. Dürtüsellik nedeniyle aile, arkadaş ve öğretmenleriyle ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Zaman içinde sürekli eleştiri ve olumsuz uyarılar almaları nedeniyle benlik saygıları düşer. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bebeklikten erişkinliğe kadar yaşamın her alanında olumsuz etkileri olan önemli, ama tedavisi olan bir bozukluktur.

''Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu''büyüdükçe geçer mi?:
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu erken çocukluk döneminde başlayıp yaşam boyu devam edebilen bir bozukluktur, büyüdükçe iyileşmek söz konusu değildir. Bu tanıyı almış olan bireylerin %80' inde ergenlikte de belirtiler devam eder. %30-65' i erişkinlikte de bu tanıyı alırlar. Temel belirtiler aynı olmakla birlikte her yaş döneminde farklı bir görünüm vardır.
.Özellikle aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri zaman içinde azalır.
.Dikkat eksikliği yaşam boyu devam eder.
.Yaş ilerledikçe başka sorunlar eşlik etmeye başlar.

''Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu'' nun tanısı nasıl konulur?
Bu sorunun tanısı için önce aileden çocuğun detaylı gelişim öyküsü ve davranışlarıyla ilgili bilgiler alınır. Ayrıca aileden tanı için kullanılan bazı ölçekleri doldurması istenir. Çocuk bireysel olarak muayene edilir, dikkat ve diğer becerileri değerlendiren testler yapılır. Bunların dışında çocuk okula gidiyorsa öğretmenlerinden davranışları ve akademik durumu hakkında bilgiler alınır. Öğretmenlerinde doldurduğu bazı ölçekler vardır. Sonuç olarak aile, öğretmen ve hekimin değerlendirilmeli birleştirilerek bu tanıya ulaşılır. Tüm bu değerlendirmeler dışında kesin tanı için uygulanabilecek bir laboratuar ya da görüntüleme yöntemi yoktur. Beyin EEG haritalama yöntemi gibi bazı yöntemler henüz kesin tanıya ulaştıracak kadar güvenilir değildirler. Önemli olan çocuğun klinik olarak bu tanıyı alıp almadığıdır.

''Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu''nasıl tedavi edilir?
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde ilaç, anne, baba eğitimi, öğretmen eğitimi ve çocuğun bireysel terapisi birlikte kullanılmaktadır. Bu yöntemler içinde en etkin ve en kısa sürede yanıt veren tedavi ilaç tedavisidir. Ancak çocuk, anne baba ve öğretmenin bu konuda eğitimi tedavinin etkinliği ve kalıcılığı için önemlidir. Uzun süreli bir sorun olduğu için, tedavi planı da uzun süreli ve çocuğa özel olmalıdır.

''ilaçlar nasıl tedavi ediyorlar?
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde kullanılmakta olan uyarıcı ilaçlar, normalde de beyinde bulunan ve davranışı etkileyen bazı kimyasal maddelerin ( dopamin ve  noradrenalin ) beyindeki miktarlarını düzenleyerek dikkati dağıtan uyaranların süzgeçten geçirilmesine yardımcı olurlar. Beyindeki dikkat ve davranışların kontrolü ile ilgili olan bölgeleri aktive ederler. Böylece dikkatin dağıtılmasını önler ve davranışların daha kontrollü olması sağlarlar. Uyarıcı ilaçların dikkat ve davranış kontrolü üzerine olumlu etkisi ilaç kullanıldığında devam eder. Beyinde var olan yapısal ve işlevsel farklılığı tamamen ortadan kaldırmazlar. Bu nedenle uzun süre kullanılmaları gerekmektedir. Ancak ilaçlar kullanılırken diğer tedavi yaklaşımları da uygulanırsa (anne baba eğitimi, okulda evde davranış kontrolü ve bireysel tedavi gibi) tedavinin etkileri ilaç kesildikten sonra da devam edebilmektedir. Ancak bu konuda yeterli sayıda uzun süreli çalışma yoktur.
Uyarıcı İlaçlar

  • Bağımlılık yapmaz!
  • Büyümede gerilik yapmaz!
  • Kısırlık yapmaz!
  • Çocukları uyuşturmaz!
  • Yan etkiler geri dönüşümsüz değildir!
  • 6 yaştan itibaren her yaşta kullanılabilir.

        Anne baba ve öğretmen eğitimi nedir, nasıl uygulanır?
Bu eğitim anne, baba ve öğretmenlere;
. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında ayrıntılı bilgi vermek, bu bilgilerin çocuğu daha iyi anlama ve uygun ilişki kurabilmesini sağlamak,
. Çocuğun uyumsuz davranışlarla baş edebilmeyi sağlayacak belirli davranışçı teknikleri öğrenmek;
. DEHB olan birey için evde ve okulda uygun bir çevre oluşumunu sağlamak,
. Anne baba ve öğretmenlerin ortak bir dil ile işbirliği yapabilmelerini sağlamak amacıyla uygulanır.
Bu tanıyı almış olan tüm çocukların anne babalarının alması gereken bir eğitimdir. Bu eğitimi almak isteyen anne babalar ilgili derneklere başvurarak bilgi alabilirler.
Anne babalar ve öğretmenler ne yapmalı ve nasıl davranmalıdırlar?
. Öncelikle uygun tanı ve tedavi için bir çocuk ruh sağlığı uzmanına başvurup, hekim ile işbirliği yapmalıdır. Bu sorun evde anne babanın ya da okulda öğretmenin uygulayacağı disiplin yöntemleriyle çözülebilecek bir sorun değildir
. Çocukla iletişim kurarken mutlaka göz teması kurun,, dinlediğinden emin olun, söylediklerinizi tekrarlatın.
. Evde ve okulda açık net kurallar koyun ve sınırları oluşturun.
. Çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını belirleyin kendine güvenebilmesi ve benlik saygısının artması için bu çok önemlidir.
. Olumlu davranışları övgü, sevgi ve ödülle destekleyin.
. Olumsuz davranışların doğal sonuçlarını yaşamlarına izin verin.
. Kurallar ve sınırlar bozulduklarında uygun cezalar verin.
. Eleştiriden çok övgüyü kullanın. Özellikle başka çocuklar içinde eleştirmekten kaçının.
. Çocuğunuzla her gün en az yarım saat ''özel zaman'' uygulaması yapın.
. Ev dışında sosyal ve sportif etkinliklere katılmasını destekleyin.

 

  anasayfa
 
Nisan 2024
  Pzt     Sal     Çrş     Prş     Cum     Cts     Pzr  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ SORUNLARI

İŞ YAŞAMI PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
CİNSELLİK
 
 

Sitedeki tüm yazılar Uzman Psikolog Alanur Özalp'e aittir. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.